Ruimte voor talentontwikkeling: nieuw studiefonds voor kinderen medewerkers Nijhof Groep

Ruimte voor talentontwikkeling: nieuw studiefonds voor kinderen medewerkers Nijhof Groep

31 mei 2022

Mensen in beweging zetten, kansen bieden en ontwikkeling stimuleren: het zit in het DNA van de Nijhof Groep. Naast initiatieven als de Salland Tech Academy, Innovatiehub Salland, en Kansrijk Salland lanceren we ter ere van het 55-jarig bestaan van Nijhof Installatietechniek een studiefonds voor kinderen van medewerkers.

De tijd vliegt, binnenkort bestaat Nijhof installatietechniek 55 jaar. Groot feest? Nee, dat slaan we over dit keer. Voor medewerkers organiseren we ieder jaar iets leuks en we hebben het bedrijf afgelopen jaar opengesteld tijdens de techniekdagen. Ruim 2000 mensen kregen we over de vloer: enthousiaste jongeren én hun ouders. Bovendien wordt er in de wandelgangen gesproken over een nieuwe Broeklandse bedrijvendag. Reuring genoeg dus.

Dan liever iets teruggeven aan de samenleving. Een studiefonds welteverstaan, voor studerende kinderen van medewerkers van de Nijhof Groep, waar Nijhof installatietechniek, Willemsen installatie en Salland installatieservice onder vallen. Het doel: een bijdrage leveren aan de scholing, vorming en studie van de kinderen. zodat talent ontwikkelt wordt en haar weg vindt naar bedrijven in onze regio.

Tijd en ruimte om te ontdekken

Angelique: ‘In 2015 is de basisbeurs afgeschaft voor nieuwe studenten, en vervangen door een sociaal leenstelsel. Recent werd bekend dat de beurs weliswaar terugkomt, maar het bedrag is lager dan voorheen: tweehonderdvijfenvijftig euro voor uitwonenden, nog geen honderd euro voor thuiswonenden. Je ziet het terug in de manier waarop jongeren studeren. Er is vandaag de dag minder tijd en ruimte om te ontdekken. En juist dat ontdekken is zo belangrijk om uiteindelijk op een plek uit te komen waar talent het beste tot zijn recht komt.’

Voorzitter Britt, secretaris Quinty en penningmeester Jim – de kinderen van Nijhof-eigenaren Angelique en Michel – vormen samen het bestuur van de stichting. Zij beheren het geld dat jaarlijks door de Nijhof Groep beschikbaar wordt gesteld voor het fonds en zorgen voor de verdeling onder de kinderen van medewerkers.

‘Investeer in jezelf’

Het studiefonds zal het gat tussen de basisbeurs van jaren geleden en nu niet overbruggen, maar hoopt desondanks een steun in de rug te kunnen bieden voor de ontwikkeling van de kinderen van onze medewerkers. Britt: ‘Vanaf het moment dat de kinderen van de basisschool af zijn krijgen ze vanuit het fonds een maandelijks bedrag, waarmee een deel van de studiekosten kunnen worden betaald. Het bedrag kan ook worden gebruikt voor aanvullende cursussen en scholing. Zo hopen we belemmeringen weg te halen om te ontwikkelen en leren. Daarnaast geven we met de aanvullende beurs een signaal: investeer in jezelf.’